Algemene voorwaarden


Betalingsvoorwaarden

De gekozen formule wordt op jaarbasis gefactureerd door factuur.be via domiciliëring aan het begin van de periode en is jaarlijks kosteloos opzegbaar voor het begin van de nieuwe periode.  Alle prijzen zijn BTW exclusief.


Het ondertekenen van de overeenkomst impliceert het akkoord gaan met de online activatie van de factuur.be, inclusief de daarbij horende domiciliëring. Indien de betaling na 14 dagen niet gebeurd zou zijn, behoudt factuur.be zich het recht om de dienstverlening te staken.


Annulerings- en terugbetalingsvoorwaarden

Na het ondertekenen van de opdracht geldt een bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de opdracht kosteloos geannuleerd kan worden. Factuur.be behoudt zich het recht voor om dienstverlening te annuleren bij misbruik, overmacht, onvoorziene omstandigheden of omwille van technische of andere praktische redenen.

Server downtime

Factuur.be behoudt zich het recht voor om de software tijdelijk offline te halen voor bijvoorbeeld belangrijke updates of bij technische problemen.  Er wordt een minimum uptime van 99,95% beoogd maar dit is niet bindend.

Software

Factuur.be behoudt zich het recht voor om te allen tijde de software aan te passen zonder voorafgaande waarschuwing.  De koper gaat akkoord dat de gebruikte software zal evolueren.

Verantwoordelijkheid

Factuur.be is niet verantwoordelijke voor foutief opgemaakte documenten met de software.  De koper is steeds zelf verantwoordelijk voor opgemaakte en verzonden documenten.

Communicatie

Bij bestelling gaat de koper akkoord om de facturen via e-mail te ontvangen op het e-mail adres waarmee de factuur.be software account is aangemaakt.

Spendeer minder tijd aan facturatie

Start vandaag nog

Probeer gratis!

Spendeer minder tijd aan facturatie

Start vandaag nog.

Probeer nu gratis

Geen krediet kaart nodig. Annuleer wanneer u wil.